Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Naam onderneming: ZotteMus 

Naam ondernemer: Gerlinde Van Den Bergh
Vestigingsadres: Kapelstraat 26, 2275 Lille

Telefoonnummer: 0497/73.32.53

E-mailadres: gerlinde_vdb@hotmail.com

KvK-nummer: 0771.648.163

Btw-identificatienummer: BE 0771.648.163

2. Verkoopsovereenkomst / toepassing

Door het doorsturen van de online bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. U verklaart hierbij ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad.

3. Prijzen en productinformatie

3.1 Prijzen

Alle prijzen zijn in euro en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per paar, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. De prijs die op de dag van het bezoek vermeld staat op onze website is de geldige prijs. ZotteMus houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien na een tijd een al aangekocht product afgeprijsd wordt, kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil.

ZotteMus kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

3.2 Productinformatie

ZotteMus probeert de productomschrijving en de foto’s zo duidelijk, correct en volledig mogelijk weer te geven. Informatie over artikelen (vb. maten en materialen), is altijd indicatieve informatie. Kleurschakeringen op de foto kunnen ook altijd licht afwijken van de echte kleuren.

Indien je twijfelt over de maat, de kleur, het materiaal of dergelijke, kan je ons altijd contacteren voor meer informatie.

4. Bestelling

Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn, en blijkt dat een artikel toch niet meer voorradig is, dan krijg je daar binnen de twee werkdagen bericht van. We zoeken dan naar een oplossing: gelijkaardig artikel, andere maat?

Een bestelling is definitief wanneer wij uw betaling hebben ontvangen. Ontvangen wij geen betaling binnen de 7 dagen dan wordt uw bestelling geannuleerd en de artikelen terug aangeboden op de website.

5. Betaling

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf en kan gebeuren als volgt:

Er kan betaald worden met Bancontact / kredietkaart / iDEAL / KBC-betaalknop. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Mollie, waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt meteen van je rekening afgehaald en ZotteMus kan meteen beginnen met het klaarmaken van jouw bestelling.

6. Levering en verzending

6.1 Levering

ZotteMus probeert jouw bestelling binnen de 3 dagen te verzenden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om. Indien het leveringsadres dat opgegeven wordt, fout blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

6.2 Leveringstermijn

Voor België:  We doen ons best om je bestelling binnen de 3 dagen te verzenden. Deze levertermijn is slechts een indicatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging om welke reden dan ook. 

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoeding ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Overeenkomstig de wet – kopen op afstand- bedraagt de maximale levertijd 30 dagen, tenzij onderling anders te zijn overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, wordt de Koper hiervan tijdig verwittigd en heeft hij het recht om de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de 30 dagen terugbetaald.

6.3 Verzendkosten

ZotteMus heeft het recht haar verzendkosten aan te passen als dit nodig is. De verzendkosten staan altijd duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. 

Verzendkosten binnen België bedragen €4,50. 

Verzendkosten naar Nederland en Luxemburg bedragen €8,95. 

Verzendkosten naar Frankrijk en Duitsland bedragen €9,95.

6.4 Afhalen

Je kan de bestelling ook kosteloos afhalen NA AFSPRAAK: Kapelstraat 26, 2275 Lille.

7. Klachten, ruilen en retourneren

7.1 Klachten

ZotteMus beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ZotteMus, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij ZotteMus ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ZotteMus binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient de Koper zich allereerst te wenden tot ZotteMus. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ZotteMus, zal zij naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

7.2 Ruilen en retourneren

De oorbellen van ZotteMus kunnen omwille van hygiënische redenen niet geruild of geretourneerd worden.

8. Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de oorbellen van ZotteMus wegens hygiënische redenen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht:

In sommige gevallen kunt u  zich niet beroepen op het herroepingsrecht:

  • de bestelling van  goederen op maat;
  • het bestellen van goederen om hygiëneredenen 

9. Privacy en persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen bij ZotteMus, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. ZotteMus zal de gegevens van de klant niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

10. Eigendomsrecht

De samenstelling van de inhoud van deze website is het exclusieve bezit van ZotteMus en is beschermd door de Belgische en internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud zoals foto’s, logo’s, tekst, lay-out, merknamen is in het bezit van ZotteMus of haar leveranciers en is beschermd door Belgische en internationale auteursrechtwetten.

11. Overmacht

In geval van overmacht is ZotteMus niet gehouden haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen. ZotteMus is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichting tegenover de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

12. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten tussen ZotteMus en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

ZotteMus heeft het recht haar algemene voorwaarden aan te passen.